Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον γιατρό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
στην παρακάτω διεύθυνση :


kyrxaf@hotmail.com

ή με κανονικό ταχυδρομείο στην παρακάτω διεύθυνση :


Dr Kyriakos Xafis
FMH Urologie
Grand-Places 16
1700 Fribourg
Switzerland
www.urologie-fribourg.ch


Σημείωση: Για ερωτήσεις ιατρικής φύσεως παρακαλούμε επιλέξτε το μενού «Ρωτήστε τον γιατρό». Ερωτήσεις ιατρικης φύσεως που θα στέλνονται απευθείας στην παραπάνω διεύθυνση δεν μπορούν δυστυχώς να απαντηθούν.