Αποστολή

Η υγεία των συνανθρώπων μου , σωματική και ψυχική , βρίσκεται στο επίκεντρο του λειτουργήματός μου. Για μένα προέχει η ιδιότητα του « ανθρώπου –πρόσωπο » και έπεται αυτή του ανθρώπου-ασθενούς.

Ως εκ τούτου , σαν γιατρός διαθέτω όσο χρόνο απαιτείται , για υπεύθυνη διάγνωση για την πλήρη ενημέρωση του ασθενούς , για τη θεραπεία , για την παρακολούθηση.

Θεωρώ πολύ σημαντικό , πως ο γιατρός πέρα από τις επιστημονικές γνώσεις και την εμπειρία του, που είναι προαπαιτούμενα , πρέπει να αφουγκράζεται και να συμπονάει τον ασθενή του .

Για μένα « επιστημονική κατάρτιση , εμπειρία , ανθρωπιά » είναι το αναγκαίο τρίπτυχο για μια πετυχημένη άσκηση του λειτουργήματος μου , δηλαδή της αποκατάστασης της υγείας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών μου.

Dr. Κυριάκος Ξάφης